HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Szkolenia - Sektor publiczny


Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej pozwoliła nam na poznanie specyfiki pracy JST i Organizacji Pożytku Publicznego. Specjalnie dla Państwa poprowadzimy szkolenia z zakresu:

  • Zarządzania zasobami ludzkimi

  • Umiejętności menedżerskich

  • Obsługi Klienta

oraz

  • Szkolenia specjalistyczne:

 

Warsztat "Nowelizacja prawa zamówień publicznych"
- szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań


Szkolenie jest skierowane do osób (kierownicy jednostek, osoby zasiadające w komisjach przetargowych oraz osoby odpowiedzialne za stronę finansową zamówień) odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik będzie:

znał zmiany jakie w dniu 12 października 2012r. uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
(po uwzględnieniu poprawek naniesionych przez Senat) przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych

• wiedział jak realizować zamówienia publiczne

• dowie się jak sprawować kontrolę nad zamówieniami
 
znał zagrożenia dla realizacji różnych projektów związane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Program szkolenia

Termin

Miejsce

Cena za osobę

 

Warsztat „Nowelizacja prawa zamówień publicznych” - szkolenie przygotowujące
do stosowania nowych uregulowań

 

Gliwice

Karta zgłoszeniowa

* Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT (23%) i obowiązują w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany w co najmniej 70 % ze środków publicznych.
 
 

Zasada konkurencyjności jako forma wydatkowania w PO KL i PO IG

 

Szkolenie jest skierowane do podmiotów prywatnych wydatkujących środki pochodzące z UE przy użyciu zasady konkurencyjności w Programach Operacyjnych Kapitał ludzki i Innowacyjna Gospodarka.

 

KORZYŚCIU ZUDZIAŁU WSZKOLENIU:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie:

•wiedział jak szacować wartość zamówienia

•dowie się jak tworzyć zapytanie ofertowe

•wiedział w jaki sposób dokonać rozeznania cenowego

•znał sposoby tworzenia protokołów udzielonych zamówień w wyniku prowadzonych zapytań ofertowych.
 
 
Pobierz program szkolenia
 
Pobierz kartę zgłoszeniową
 
 
 

ASYSTENT RODZINY - 230 godzin edukacyjnych

Szkolenie skierowane jest do Pracowników Służb Społecznych, którzy podjęli lub przygotowują się do podjęcia pracy na stanowisku Asystenta rodziny oraz do osób spoza obszaru pomocy społecznej, które chciałyby podjąć pracę na tym stanowisku. Szkolenie ma charakter obligatoryjny w przypadku osób, które:

- mają conajmniej rok doświadczenia w pracy z rodziną i nie mają wykształcenia wyższego

- mają conajmniej rok doświadczenia w pracy z rodziną i wykształcenie wyższe nie związane z psychologią, pedagogiką, socjologią, pracą socjalną.


Osoby posiadające conajmniej rok doświadczenia w pracy z rodziną i wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, mogą skorzystać z kursu w wersji skróconej - 80 godzin edukacyjnych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku Asystenta rodziny, które zostało określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz według wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia na Asystenta rodziny.
Program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby przybliżyć słuchaczom prawne i organizacyjne uwarunkowania pracy Asystenta rodziny oraz dostarczyć umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnej współpracy z rodzinami.

Zajęcia prowadzą praktycy, których doświadczenie i kompetencje trenerskie zostały wielokrotnie docenione w środowisku śląskich Pracowników Służb Społecznych, m.in. Bożena Antończyk, Sabina Lasok-Chwiedoruk, Hanna Lichończak, Adrian Kowalski.


Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które zaliczą egzamin z wysoką punktacją, otrzymają Certyfikat ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym. Pozostali uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Pobierz program szkolenia

Pobierz kartę zgłoszeniową


Informujemy, że program szkolenia Asystent Rodziny
posiada akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz decyzję

 

ASYSTENT RODZINY - 80 godzin edukacyjnych

Szkolenie „Asystent rodziny” prowadzone będzie zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, a jego celem jest przygotowanie pracowników socjalnych, którzy obejmują to stanowisko lub osób które rozważają jego objęcie w przyszłości, do pełnienia zawodowej roli Asystenta, poznanie praw i obowiązków, jakie stoją przed pracownikami i kierownikami projektu, poznanie metod pracy socjalnej z dysfunkcyjnymi rodzinami oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i wsparcia członkom takich rodzin.

KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

pozna metody i techniki pracy z rodziną jako całością oraz z poszczególnymi jej członkami,
usystematyzuje posiadaną wiedzę,
wymieni się doświadczeniami z innymi uczestnikami,
przećwiczy zdobytą wiedzę w praktyce.

Pobierz program szkolenia

Pobierz kartę zgłoszeniową


W przypadku pytań na temat szkolenia "Asystent rodziny", prosimy o kontakt
tel. 32 235 90 26


Jeśi jesteście Państwo zainteresowani inną tematyką szkoleń, zapraszamy do kontaktu. Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami i oczekiwaniami, zaproponujemy nowe tematy i koncepcje programów szkoleń.

/Editor/assets/Karta/Decyzja_MPiPS.pdf


Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu