HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

O nas - Rejestr Instytucji Szkoleniowych


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Firma MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
 jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach od 2011 r.,
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00036/2011


Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 512 925 500
tel. 501 501 998

fax. 32 235 90 26
email. biuro@mdscentrum.pl


Menu