HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego IIMDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
pragnie poinformować, iż 01.01.2017r. 
rozpoczęła realizację projektu:
„Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego II”
- który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym proj. jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 Uczniów/Uczennic ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, SP 34 i SP 37 z Chorzowa Batory, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, SP 34, SP 37 umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/czniami do 31.12.2018r

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przedmiotowe, informatyczne, z zakresu robotyki oraz powstanie Eksperymentalna Pracownia Międzyszkolna. Planuje się zajęcia z przedmiotów ścisłych, przedsiębiorczości,robotyki,kompetencji językowych i sportowych oraz realizacje zajęć socjo i arte-terapeutycznych, oraz indywidualnych z zakresu biznesu,coachingu, psychologii i biofeedbacku.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1/01/17 do 31/12/18.


Menu