HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Śląskie Centrum Coachingu PI


MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
pragnie poinformować, iż zakończyło realizację projektu:
Śląskie Centrum Coachingu PI
- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 – Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu